A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảng xếp loại cuối năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯ­ỜNG TH ĐỒNG VĂN 3

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:73 /BC                                            Đồng Văn, ngày 25  tháng  5  năm 2019

 

BÁO CÁO

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

1. Kết quả tự đánh giá của HT, PHT

Tổng số HT, PHT

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

2

0

 

0

 

0

 

2

100%

2. Kết quả tự đánh giá của giáo viên

Tổng số giáo viên

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

18

 

 

 

 

16

88,8

2

11,2

 

 

                     HIỆU TRƯỞNG
                          (Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

                          Đinh Văn Đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết