A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

   PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ĐỒNG VĂN 3                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 68./BC-THĐV3                                        Đồng Văn,  ngày 23  tháng 05  năm 2019

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Căn cứ vào kế hoạch số 74/KH-KTNB, ngày 12 tháng 10 năm 2018 về công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018 - 2019 của trường tiểu học Đồng Văn 3

Trường Tiểu học Đồng Văn 3 báo cáo kết quả công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018 - 2019  như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Đội ngũ CB, GV, NV. * Tổng số CB, GV, CNV: 21 đ/c trong đó:        

                             - Biên chế: 21; hợp đồng : không

- Quản lý: 2; Giáo viên: 18; nhân viên phục vụ: 1

- Đảng viên: 17 đ/c

* Trình độ đào tạo:         

- Quản lý: Đại học: 2 đ/c; Cao đẳng: 0 đ/c.

- Giáo viên: Đại học: 12 đ/c; Cao Đẳng: 3 đ/c; TC : 1

- Nhân viên phục vụ: Đại học: 1 đ/c; TC: 0 đ/c.

- Tỉ lệ: 1,28 GV/1 lớp

- Phân chia theo tổ chuyên môn: Có 2 tổ: Tổ 1+ 2+3; Tổ 4+ 5

2. Học sinh:

Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 14 lớp; tổng số học sinh 327 em. So với kế hoạch của Sở GD giao là giảm 10 em, do chuyển trường . Số lớp tăng 2

3. Thuận lợi và khó khăn:

         3.1 Thuận lợi:

        - Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của Hội cha mẹ HS trong những năm qua đã từng bước chăm lo cho sự nghiệp GD xã nhà,

        -  CSVC nhà trường ngày một khang trang đầy đủ hơn. Mặc dù các phòng học đang là nhà cấp 4, nhưng hàng năm được sửa chữa nâng cấp , số phòng học đủ cho công tác dạy học 2 buổi / ngày, bàn ghế HS tương đối đầy đủ và đạt chuẩn

- Đội ngũ thầy cô giáo có tâm huyết cao trong nghề nghiệp, nề nếp sinh hoạt nghiêm túc. Có ý thức xây dựng tập thể lớn mạnh.

- CSVC đã được cơ bản ổn định phục vụ cho dạy và học

- Trường TH Đồng Văn 3 đã đạt chuẩn QG mức độ 1 năm 2015, đạt đơn vị văn hóa cấp huyện 2017. Trường được chia làm hai vùng để nhằm thuận lợi cho việc thu hút HS đến trường.

          2. Khã kh¨n : 

- Xã Đồng Văn là một xã thuộc vùng sâu xa của Huyện Tân Kỳ

- Khoảng cách HS đi học từ nhà đến trường nơi xa nhất khoảng 5km, nhưng ở vùng đồi núi, khe suối nhiều về mùa mưa lụt có một số em phải nghỉ học

- Nhiều hộ gia đình kinh tế vô cùng khó khăn, phần lớn cha mẹ phải gửi con cho Ông bà để đi làm ăn xa, do đó điều kiện chăm sóc cho con cái không được thuận tiện

- Đội ngũ GV còn thiếu để tổ chức học 2 buổi/ ngày , nhân viên nhà trường thiếu tầm trọng ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà trường

- CSVC mới đủ nhưng chưa hiện đại , các phòng học bắt đầu xuống cấp

II. Kết quả thực hiện công tác KTNB trường học Năm học 2018 – 2019

  1. Kiểm tra công tác tuyển sinh  

Khối lớp

Kế hoạch Sở giao

Thực hiện

Ghi chú (Tăng, giảm. lý do)

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Một

4

110

4

104

Giảm 6 em( Chuyển 10 + 4 LB )

Hai

3

62

3

56

Giảm 6 em( LB 4 - đi 3 + về 1)

Ba

2

48

2

49

+ 1

Bốn

2

50

2

51

+ 1

Năm

3

67

3

67

 

Tổng

14

337

14

327

 

 

- Số lớp: 

Thực hiện đúng kế hoạch Sở giao, không tăng không giảm

- Số học sinh: Giảm 10 em so với kế hoạch được Sở giao.

* Đánh giá:

- Nhà trường đã làm tốt công tác tuyển sinh đầu năm học;

- Bình quân số học sinh trên lớp đảm bảo theo Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Đối chiếu kế hoạch đề ra HK I : đạt chỉ tiêu

2. Kiểm tra chuyên đề

Nhà trường đã kiểm tra được 12/12 giáo viên theo chỉ tiêu đề ra;

Xếp loại Xuất sắc: 0 đ/c chiếm %

Xếp loại Khá: 12/12 đ/c chiếm  100 %

Xếp loại trung bình: Không

Đánh giá:

Qua kiểm tra chuyên đề, ban kiểm tra nội bộ đánh giá như sau

       Trình độ trên chuẩn của Giáo viên đạt 100%. Chuyên môn - nghiệp vụ khá vững vàng. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn khối, tổ nhóm có hiệu quả, có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

. Kết quả giảng dạy, giáo dục:

      Học sinh tích cực học tập. hoàn thành tốt các bài tập và nhiệm vụ được giao. Các giáo viên đều chú trọng đến việc phát huy năng lực phẩm chất của học sinh. Các giáo viên đều tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục khác, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội, công tác phụ huynh học sinh, công tác tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học

3.Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học đầu năm học

     - Đảm bảo ổn định CSVC lớp học và các phòng chức năng, thiết bị phục vụ dạy học và các hoạt động tương đối đảm bảo . Nhà trường đã làm tốt công tác bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị, tỉ lệ thiết bị, đồ dùng dạy học hư hỏng hàng năm ít.

    - Tình trạng: Tốt

          Nhà trường lập biên bản kiểm kê hàng năm; có hồ sơ đầy đủ. (Lưu giữ hồ sơ)

4. Kiểm tra thực hiện 3 công khai

- Hồ sơ đầy đủ , kịp thời đúng quy định

5. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn.

* Kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị và đồ dùng dạy học: Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với cán bộ phụ trách thiết bị thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp. Kết quả: Kiểm tra 18 giáo viên:  Xếp loại tốt: 18/18

Đánh giá:

Các tiết dạy GV đều sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học đạt hiệu quả , đã khai thác cơ bản vào yêu cầu của bài học

          * Kiểm tra lịch báo giảng.

          Kiểm tra 18/18 đồng chí. Đảm bảo quy định 100%

           100% giáo viên thực hiện tốt lịch báo giảng hàng tuần đầy đủ. Lên kế hoạch kịp thời đúng chương trình quy định của Bộ.

6. Kiểm tra hồ sơ giáo viên:

          Nhà trường đã tiến hành kiểm tra 18 bộ hồ sơ của giáo viên:

          Kết quả:  Đạt 18/18 đạt 100% (Xếp loại khá: 15 bộ; loại Tốt: 3 bộ).

Đánh giá:

- Hồ sơ giáo viên đầy đủ theo quy định, sạch, đẹp, nội dung phản ánh rõ nét hoạt động giáo dục toàn diện và nội dung tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.

- Nhật ký và Giáo án soạn đủ, đúng chương trình, thể hiện các hoạt động dạy học cụ thể, đa số các tiết soạn có chất lượng.

- Có kế hoạch BDTX chi tiết, có sổ học tập các môdun và tập huấn chuyên đề được ghi chép cẩn thận thể hiện rõ tinh thần tự học tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên.

- Sổ dự giờ thăm lớp mỗi giáo viên có ít nhất từ 8 đến 10 tiết thể hiện công tác học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tốt.

- Sổ theo dõi chất lượng giáo dục thực hiện đúng theo TT 22

- Sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin, có kế hoạch hàng tháng và đánh giá cuối tháng đầy đủ.

Tuy nhiên:

- Có những tiết soạn chưa thể hiện rõ nét các hình thức tổ chức dạy học và nội dung phân hoá đối tượng.

- Có những tiết sinh hoạt giáo viên chưa chú trọng đến kế hoạch và hoạt động học tập của tuần tới

- Sổ dự giờ có nhiều tiết chưa nhận xét đánh giá ưu điểm, khuyết điểm giờ dạy của đồng nghiệp.

7. Kiểm tra hoạt động của thư viện:

* Ưu điểm:

Cán bộ thư viện lập đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi thiết bị. Thiết bị để ngăn nắp gọn gàng đúng nơi quy định.

* Hạn chế:

CB TV kiêm nhiệm , Phòng thiết bị chưa đạt chuẩn, thiếu tủ đựng và  việc sắp xếp còn chưa hợp lý.

   8. Kiểm tra công tác y tế học đường

* Ưu điểm:

                   - Công tác hoạt động y tế trường học được thực hiện tốt. Có sự phối hợp với Trạm y tế cơ sở để hoạt đông thường xuyên.

                   - Hồ sơ đầy đủ ghi chép rõ ràng.

          - Học sinh được khám, kiểm tra sức khỏe theo định kỳ.

                    - Công tác vệ sinh được thực hiện thường xuyên đảm bảo được yêu cầu vệ sinh học đường cho học sinh mỗi ngày đến trường.

     * Hạn chế:

           Trang thiết bị và thuốc chưa thật đảm bảo yêu cầu.

 9. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, việc thực hiện các chủ đề của năm học:

* Ưu điểm:

Nhà trương kết hợp các đoàn thể thực hiện tốt công tác xây dựng các cuộc vận đông và các phong trào của cấp trên cũng như của trường đề ra.

     * Hạn chế: không

10. Kiểm tra công tác tài chính:

           Hiệu trưởng nhà trường cùng với kế toán, thủ quỹ và BCH công đoàn tự kiểm tra về công tác tài chính.

          Đánh giá chung

           Ban tài chính nhà trường đã thực hiện đúng nguyên tắc tài chính trong trường học. Các chứng từ thu, chi đều được đưa vào sổ sách kế toán, chứng từ thu chi, hợp lí.

           Ban tài chính nhà trường đã nêu cao tinh thần tiết kiệm chống lãng phí, nên nguồn kinh phí đảm bảo đúng theo dự toán.

  11. Kiểm tra nguồn vận động tài trợ:

          Đánh giá chung

      Nhà trường thực hiện đúng quy trình theo thông tư  số 16/2018/ TT-BGD& ĐT  ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về qui định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018; Công văn số 2354/SGD&ĐT-KHTC , ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, về việc thực hiện thông tư số 16/2018/ TT-BGD& ĐT  ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn số 05/UBND.GD& ĐT  ngày 04 tháng 01 năm 2019 về việc  hướng dẫn vận  động  tài  trợ , viện  trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện  năm học 2018-2019.

đúng quy trình thủ tục để huy động nguồn tài trợ theo tinh thần của công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2010 của BGDĐT về hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo của BGD&ĐT; Công văn Số: 1003/UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 V/v Hướng dẫn quy trình thực hiện chủ trương XHHGD; Công văn số 1643/ SGĐT-KHTC  ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT  Nghệ An về việc hướng dẫn các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017 - 2018;

   Nhà trường đã thực hiện chi đúng chi đủ theo kế hoạch với phương châm tiết kiệm, chống lãng phí và đã xây dựng các công trình theo đúng kế hoạch.

     12. Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05/BCT về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

           Số lượng kiểm tra: 17 đồng chí Đảng viên

           Đánh giá chung

           17 đồng chí đảng viên là giáo viên đã thực hiện tốt Chỉ thị 05

           Cụ thể là: Thường xuyên tham gia các Chuyên đề về gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh như về công tác dân vận, về tinh thần tiết kiệm chống lãng phí...

           17 đồng chí đăng kí việc làm tốt từ đầu năm, nhận đỡ đầu 42 học sinh và đã thực hiện tốt

           Các đồng chí tham gia tích cực các phong trào từ thiện, ủng hộ học sinh nghèo, thương yêu tận tâm, tận tụy với học sinh.

           Ngoài ra còn một số nội dung kiểm tra như thực hiện chế độ chính sách nhà giáo, kiểm tra công tác công tác hành chính, văn thư, hồ sơ sổ sách lưu trữ, hoạt động của tổ chuyên môn cũng đã được nhà trường thực hiện chặt chẽ, đầy đủ.

          III. Kết luận chung:

Năm học 2018-2019 Nhà trường đã thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ trường học theo đúng kế hoạch đề ra. Mọi hoạt động của nhà trường thực sự đi vào nề nếp, hiệu quả về chất lượng giảng dạy và giáo dục đạt kết quả cao.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học trong Năm học 2018 – 2019 của nhà trường TH Đồng Văn 3

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

        Nơi nhận:

     Trực TTr Phòng (Để b/c)

     Các bộ phận (để thực hiện)

     Văn thư (LT)                                                                           Đinh Văn Đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan