A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN

     

         LĐLĐ HUYỆN TÂN KỲ                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TH  ĐỒNG VĂN 3                         Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

    
  

 

        Số: 22/BC-CĐTHĐV3                                Đồng Văn, ngày  22  tháng 5 năm 2019

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  THÁNG CÔNG NHÂN

 

Kính gửi: Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ.

Thực hiện kế hoạch tháng công nhân, công đoàn trường TH Đồng Văn 3 đăng ký các hoạt động tháng Công nhân khởi động từ tháng 4/2019 trọng tâm là tháng 5/2019.

 Đoàn viên Công đoàn  trường TH Đồng Văn 3 đã đăng ký các nội dung sau:

1. Tổ chức chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong đơn vị và dạy phụ đạo học sinh yếu.

2. Tổ chức Lễ phát động “Tháng công nhân” và ký kết phẩm chất đạo đức nhà giáo theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT về quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục.

3. Tổ chức truyền thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật

4. Phối hợp với trường mầm non Đồng Văn 1-2 tổ chức tốt hoạt động giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên Tiểu học.

Kết quả

- Các nội dung công đoàn trường đăng ký đều thực hiện tốt, đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh xanh sạch đẹp. Đoàn viên cùng học sinh chăm sóc hàng ngày.

- Giáo viên đăng ký dạy phụ đạo cho học sinh chiều thứ 2, chiều thứ 6. Đến thời điểm hiện nay tổng số buổi dạy cho học sinh là (5 tuần x 14 lớp x 2 buổi ) = 40 buổi.

- 21/21 = 100%  đoàn viên ký kết phẩm chất đạo đức nhà giáo theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT về quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức truyền thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật: 1 buổi

- Đã phối hợp với trường mầm non Đồng Văn 1-2 tổ chức tốt hoạt động giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên Tiểu học.

- Tháng công nhân LĐLĐ huyện đã tổ chức truyền thông tư vấn chăm sóc SKSS và tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT trong công nhân viên chức lao động năm 2019 tại UBND xã Đồng Văn ngày 22 tháng 05 năm 2019.

- Qua đợt tập huấn đoàn viên công đoàn đã chấp hành nghiêm túc và tham gia đầy đủ có hiệu quả.

 

 

 

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động tháng công nhân:

1. chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

 

2. Lễ phát động “Tháng công nhân”.

 

 

3. Tổ chức truyền thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

 

4. chuyển tiếp từ MN lên Tiểu học.

  

 

 

 

 

5. Giáo viên dạy phụ đạo cho học sinh vào chiều thứ 2, chiều thứ 6.

  

6. Hình ảnh đoàn viên công đoàn tiếp thu tập huấn.

   

                                                                                        

                                                                                                                                CHỦ TỊCH CĐ

 

                                                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                                      Phan Thanh Tuấn


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết