25/04/19  Tin của trường  108
 Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo từng chủ điểm, chủ đề.
 25/04/19  Tin của trường  112
Một số hình ảnh các em giao lưu "Olympic các môn học" của học sinh khối 3. 
 25/04/19  Tin của trường  108
 Nhà trường tổ chức cho các em bước đầu làm quen các cuộc giao lưu... 
 18/04/19  Tin của trường  111
Em Tăng Ngọc Vy sống trong một gia đinh rất éo le mà em đã có một nghĩ lực rất phi thường để vượt qua mọi khó khăn và vươn lên trong học tập
 18/04/19  Tin của trường  105
Mô hình tổ chức trao đàn gà khăn quàng đỏ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vươn  lên trong học tập năm học 2018-2019
 09/04/19  Tin của trường  131
Thi giao lưu "Rung chuông vàng" môn Tiếng anh dành cho khối 4 và 5